(English) Доставка на апаратура за фракциониране и пречистване на биологични проби и флуориметричен и спектрофотометричен анализ в микроплаки за нуждите на Invitro лаборатория за оценка на биологичната активност и токсичност, лаборатория за разработване и охарактеризиране на фармацевтични форми и „In Silico“ дизайн и лаборатория за екстракции на природни продукти и синтез на биоактивни съединения (Demo) (Demo)

(English) Доставка на апаратура за фракциониране и пречистване на биологични проби и флуориметричен и спектрофотометричен анализ в микроплаки за нуждите на Invitro лаборатория за оценка на биологичната активност и токсичност, лаборатория за разработване и охарактеризиране на фармацевтични форми и „In Silico“ дизайн и лаборатория за екстракции на природни продукти и синтез на биоактивни съединения (Demo) (Demo)

Leider ist der Eintrag nur auf Английски (Сащ) verfügbar.

Абонамент за бюлетин | Monthly newsletter
X