(English) Доставка на химикали, разтворители и материали за нуждите на „INVITRO“ лаборатория за оценка на биологичната активност и токсичност, Лаборатория за разработване и охарактеризиране на фармацевтични форми и „IN SILICO“ дизайн и Лаборатория за екстракции на природни продукти и синтез на биоактивни съединения

(English) Доставка на химикали, разтворители и материали за нуждите на „INVITRO“ лаборатория за оценка на биологичната активност и токсичност, Лаборатория за разработване и охарактеризиране на фармацевтични форми и „IN SILICO“ дизайн и Лаборатория за екстракции на природни продукти и синтез на биоактивни съединения

Leider ist der Eintrag nur auf Английски (Сащ) verfügbar.

Абонамент за бюлетин | Monthly newsletter
X