(English) Доставка на Газов хроматограф с QTOF MS/MS масспектрален детектор с висока точност на определяне на масите, висока резолюция и висока чувствителност, за нуждите на Invitro лаборатория за оценка на биологичната активност и токсичност, лаборатория за разработване и охарактеризиране на фармацевтични форми и „In Silico“ дизайн и лаборатория за екстракции на природни продукти и синтез на биоактивни съединения, по проект "Научно-технологичен парк"

(English) Доставка на Газов хроматограф с QTOF MS/MS масспектрален детектор с висока точност на определяне на масите, висока резолюция и висока чувствителност, за нуждите на Invitro лаборатория за оценка на биологичната активност и токсичност, лаборатория за разработване и охарактеризиране на фармацевтични форми и „In Silico“ дизайн и лаборатория за екстракции на природни продукти и синтез на биоактивни съединения, по проект "Научно-технологичен парк"

Leider ist der Eintrag nur auf Английски (Сащ) verfügbar.

Абонамент за бюлетин | Monthly newsletter
X