(English) Доставка на лабораторно обзавеждане за invitro лаборатория за оценка на биологичната активност и токсичност, лаборатория за разработване и охарактеризиране на фармацевтични форми и „in silico“ дизайн, лаборатория за екстракции на природни продукти и синтез на биоактивни съединения и лаборатория по биоинформатика – Биоинфотех

(English) Доставка на лабораторно обзавеждане за invitro лаборатория за оценка на биологичната активност и токсичност, лаборатория за разработване и охарактеризиране на фармацевтични форми и „in silico“ дизайн, лаборатория за екстракции на природни продукти и синтез на биоактивни съединения и лаборатория по биоинформатика – Биоинфотех

Leider ist der Eintrag nur auf Английски (Сащ) verfügbar.

Абонамент за бюлетин | Monthly newsletter
X