(Bulgarian) Доставка на оборудване за микронанолаборатория (Обект № 2) по проект “Научно-технологичен парк” – фаза 2, който се изпълнява по ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020, съгласно договор № BG16RFOP002-1.003-0001-C01

(Bulgarian) Доставка на оборудване за микронанолаборатория (Обект № 2) по проект “Научно-технологичен парк” – фаза 2, който се изпълнява по ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020, съгласно договор № BG16RFOP002-1.003-0001-C01
03615-2018-0001

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

Абонамент за бюлетин | Monthly newsletter
X