Archive Procurement

28 Jun: Изработка на късометражен филм и художествени фотографии на терена на бъдещия „Научно-технологичен парк“ (Demo) (Demo)

“София Тех Парк” АД набира оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет:…

06 Jun: Публичност и визуализация, изготвяне и разпространение на информационни, маркетингови и промоционални материали (Demo) (Demo)

“София Тех Парк” АД набира оферти за участие в открита процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: “Публичност и…