Инкубатор

&#x; &#x;

Бъдещето работи тук…

Инкубаторът на София Тех Парк е мястото, където иновативни стартиращи компании срещат възможности да разработват своите продукти, услуги и прототипи в трите основни области на науката в парка – информационни технологии, науки за живота и зелени енергии.

За стартиращите компании София Тех Парк също е и домакин на акселераторски програми и фондове за рискови инвестиции (Venture Capital Funds), които подпомагат и инвестират в развитие на идеите и превръщането им в готови решения за пазара.

Компаниите могат да извършват тяхната развойна дейност благодарение на технологиите в Лабораторния комплекс, което дава уникална синергия и възможности за развитие на идеите и чрез партньорствата, които София Тех Парк има с водещи университети  и учени.

 

 

18 компании развиват дейност в Инкубатора

В момента 18 високотехнологични компании, от които 11 стартъпи, работят и развиват свои иновативни бизнес идеи в офис площите на София Тех Парк. Членове на Инкубатора са фирми, които предлагат IТ услуги, софтуерни иновации в различни области – сигурност, биотехнологии, създават нови продукти, разработват нови материали и др. Тук са и утвърдени организации като Microsoft Innovation Center, мрежата за рискови инвеститори Tech Tour, Junior Achievement България. Свой офис в Инкубатора има и Общинският гаранционен фонд за малки и средни предприятия.

Стартиращите компании не само използват офис площите, но и имат достъп до услуги, които ще подпомагат тяхното развитие – правни, счетоводни, маркетингови, административни, рекламни, съдействие при кандидатстване за финансиране по програми, от различни институции и организации.

10
Стартъпа
1000
m2 офиси
15
Компании
1
места за споделено ползване

ИНКУБИРАНИ КОМПАНИИ

Ползи

rocket

Синергия с други стартъпи

lab

Директен достъп до лаборатории

edu

Иновативна среда

Пишете ни

Абонамент за бюлетин | Monthly newsletter
X