Presentation Incubator

Бизнес инкубаторът на „София Тех Парк“ разполага с около 6 200 кв. м офисна площ, предназначена за стартъпи, които разработват иновативни продукти в трите основни фокусни области на научно-технологичния парк – информационни и телекомуникационни технологии, науки за живота и зелена енергия. Пространството е специално разработено за офисна работа, работа в мрежа /нетуъркинг/ и подпомагане на стартиращи компании да развиват своите идеи в успешен бизнес, както и да имат достъп до различни източници на финансиране.

Една част от офис площите на Инкубатора е предназначена за зрели компании, от които стартъпите могат да черпят ценни знания и опит, фондове, които инвестират в млади компании, предприемачески организации, които помагат за развитието на иновационната екосистема в България. На стартиращите компании Инкубаторът предоставя оборудвани офис пространства, конферентни зали за споделено ползване, складови помещения, зони за отдих, спорт и др.

Вече 24 високотехнологични компании, от които 19 стартъпи, работят и развиват свои иновативни бизнес идеи в офис площите на „София Тех Парк“. Към момента членове на инкубатора са фирми, които предлагат IТ услуги, софтуерни иновации в животновъдството, в областта на сигурността, създават нови продукти, разработват нови материали и др. Тук са и утвърдени организации като мрежата за чисти технологии Cleantech, Microsoft Innovation Center, мрежата за рискови инвеститори Tech Tour, Junior Achievement България. Свой офис в Инкубатора има и Уникредит Булбанк.

Стартиращите компании наематели не само ще използват офис площите, но и ще имат достъп до услуги, които ще подпомагат тяхното развитие – правни, счетоводни, маркетингови, административни, рекламни, съдействие при кандидатстване за финансиране по програми, от различни институции и организации.

Научно-технологичният парк ще осигури на стартиращия бизнес достъп и до последните научни върхови постижения чрез Лабораторния комплекс, в който са изградени и оборудвани 11 високотехнологични модерни лабораторни звена, както и чрез партньорството, което „София Тех Парк“ има с водещи университети  и учени.

 Правила за избор на стартиращи предприятия и за държавна подкрепа на малки и средни предприятия

Управлението на Инкубатора на „София Тех Парк“ се извършва по процедурни правила при подкрепа за малки и средни иновативни предприятия и критерии за избор на стартиращи/зрели предприятия. Правилата са разработени в съответствие с изискванията на Европейската комисия, която финансира чрез оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ проекта „Създаване на Научно-технологичен парк” в София. Подкрепата за МСП е в съответствие със схема за държавна помощ по чл. 28, пар. 4 от Регламент (ЕС) 651/2014 г. на ЕК и общият размер на помощта не може да надхвърля 200 000 EUR за предприятие за всеки тригодишен период.

Подборът се осъществява по определени критерии и показатели от специална комисия, състояща се от експерти от „София Тех Парк“ и Сдружението за научно изследователска и развойна дейност с компетенции в различни области.

Абонамент за бюлетин | Monthly newsletter
X