Лабораторен комплекс | СНИРД

&#x; &#x;

ЛАБОРАТОРЕН КОМПЛЕКС

Лабораторният комплекс е един от основните елементи на научно-технологичния парк. Комплексът се състои от 11 лаборатории и се управлява от независимо сдружение, учредено специално за тази цел. Членове на сдружението са водещи академични институции като Софийски Университет, Технически Университет – София, Медицински Университет – София. Повече информация за Сдруженето за научноизследователска и развойна дейностможе да намерите тук

Лабораториите в рамките на комплекса извършват независима и съвместна научно-изследователска дейност, резултатите от която ще бъдат широко разпространявани.

1
Лаборатории
5000
Квадратни метра
20
Проекта
1
Компании

Лаборатории

Лабораторният комплекс се състои от 11 високотехнологични лаборатории, създадени в партньорство с водещи академични институции като Софийски Университет, Технически Университет – София, Медицински Университет – София и други.

 • Лаборатория за 3D креативност и бързо прототипиране на нови продукти
 • “In Vitro” лаборатория за оценка на биологична активност и токсичност
 • Лаборатория “Разработване и охарактеризиране на фармацевтични форми и In Silico дизайн”
 • Лаборатория за екстракции на природни продукти и синтез на биоактивни съединения
 • Лаборатория по биоинформатика “БиоИнфоТех”
 • Лаборатория по виртуална и разширена реалност
 • Лаборатория “Интелигентни комуникационни инфраструктури”
 • Микро Нано Лаб (МИНОЛаб)
 • Лаборатория по киберсигурност
 • Лаборатория за високопроизводителни изчисления (ЛВИ)
 • Лаборатория “Изкуствен интелект и CAD системи”

Новини

Дейности

science

Научни изследвания

tech

Технологии

inovation

Иновации

Свържете се със СНИРД

Абонамент за бюлетин | Monthly newsletter
X