Лаборатория за 3D креативност и бързо прототипиране на нови продукти

Мисията на Лабораторията е да създава иновативни практики и да изгражда уникални и достъпни възможности за изследване и развитие в областта на 3D креативността чрез системи за бързо физическо материализиране на нови идеи и продукти за съкращаване на пътя им до пазара.

Основна цел на Лабораторията по бързо прототипиране и 3D креативност е развитие на изследователски и приложен капацитет за приложение на високотехнологични иновативни технологии за материализиране на виртуални (компютърни) 3D модели със сложни форми за много кратко време (Rapid Prototyping);

Конкретни цели на лабораторията са:
Да развие иновативния потенциал и технологичното равнище нa изследователите и бизнеса;

Да повиши икономическата ефективност на иновационните процеси и креативност;

Да увеличи частните инвестиции в тези процеси.

Бързо изграждане на концептуални, предсерийни или уникални продукти и модели от керамика, пластмаса и др. материали.

Дейности

Приложение на високите технологии в областта Reverse Engineering чрез използване на уникална за България 3D високопрецизна контактна и безконтактна измервателна система и специализиран софтуер;

Изграждане на концептуални, предсерийни или уникални продукти посредством технологията 3D Printing (Low Volume Production) от полимерни материали;

Изграждане на концептуални, предсерийни или уникални продукти и изграждане на предсерийни или индустриални формообразуващи инструменти от метал посредством технологията Laser Additive & High;

Услуги

  • Консултация по въпроси свързвани с 3Д моделиране, технологии за бързо производство и технологичност на детайли и изделия
  • 3Д моделиране и проектиране на детайли, възли и изделия
  • 3Д сканиране
  • Сравнителен анализ между физически и компютърен модел
  • Точни измервания на детайли
  • Изработка на изделия от метал
  • Изработка на изделия от пластмаса
  • Изработка на леярска екипировка и изделия с 3Д принтинг
  • Изработка и ремонт на формообразуващи инструменти

Оборудване

Система за бързо прототипиране с интегрално добавяне на метал и високоскоростно фрезоване. Работно пространство за заготовки до 650 mm, 360mm височина и тегло 1000 kg.

Система за бърза прототипизация и бързо производство на пластмасови елементи.
Работно пространство: 1000 x 1000 x 1000 мм.

Система за бързо прототипиране на пясък и керамика.
Работно пространство: 500 x 400 x 300 мм.

Метрологична система за бързо 3D прецизно измерване и сканираща система за сложни 3D обекти. Подходяща за прецизни измервания, контактно и безконтактно оптично и чрез лазер. Работен обем: 600 x 600 x 300 mm.

Проекти

Текущи проекти

Изграждане на леярска екипировка за малко серийно производство на специфични хидравлични елементи от гамата на „Бъдещност“ АД.

Валидация на геометричните параметри на високо-точни отливки от представящ SUV модел на Rolls Royse Automotive.

Приключили проекти

Изработка на форма за производство на инструмент, с който след това серийно ще се изработват пластмасови детайли, за фирма „Плейграунд Енерджи.

Новини от лабораторията

3d-lab-director
проф. Георги Тодоров
ТУ– София

Научни области: Виртуално инженерство, оптимизация на системи, CAD/CAM/CAE, бързо прототипиране, мехатронни изделия, МЕМС, средства за гъвкава автоматизация, тримерното проектиране.

Управление

През 1987 г. завършва Технически университет – София, като специализира допълнително във Великобритания и Япония.

От 2011 г. е професор в Технически Университет – София и декан на Машинно-технологичен факултет към Университета. Гост лектров в Харбински Университет по Наука и Технологии (Harbin University of Science and Technology), Харбиб, Китай. 

Автор е на над 140 статии в областта на посочените по-горе научни интереси и има повече от 110 изпълнени проекта, финансирани с помощта на национални и международни програми.

Галерия

Заявете лабораторна работа по Вашият проект още сега:

Избрана ЛАБОРАТОРИЯ за вашият проект (използвайте ctrl+кликаване за повече от един избор):

Еднократен проектРегулярен проект

София

бул. „Цариградско шосе“ №111 Ж

сграда Лабораторен комплекс, ет. 2

e-mail:

labs@sofiatech.bg ; 

3dc-lab@sofiatech.bg

 

Тел. 0889 900 614

Абонамент за бюлетин | Monthly newsletter
X