Лаборатория “Изкуствен интелект и CAD системи”

Лабораторията има за цел, в сътрудничество с изследователски организации и индустриални клъстери, да се превърне във водещ център, който улеснява достъпа до специализиран софтуер и CAD системи и допринася за развитието и поддържането на висококвалифицирани специалисти в областта на изкуствения интелект.

Дейности

Разработване на подходящ симулатор на мозъчната дейност на човека, както и съответните информационни и компютърни технологии, които подпомагат и осигуряват дейността му.
Научни изследвания и разработки в следните области: интелигентни системи за медицински приложения, алгоритми за управление на роботи и дронове, интелигентни системи за ранно известяване на природни бедствия и интелигентни системи за разпознаване и сертифициране на материали и продукти.
Използване на CAD системи в областта на микроелектрониката, телекомуникациите и интелигентен транспорт за проектиране и моделиране на нови прибори, системи и технологии, проектиране и моделиране на морски съдове.
Компютърно проектиране на сложни системи в индустрията, бизнеса и др.

Услуги

 • Услуги с измерване мозъчната активност на група хора със средно ниво на качеството на измерваните сигнали за масови експерименти или тестове или при проблеми със съня или други заболявания. Екипа може да извършва единични изследвания с по-висока прецизност на измерванията при единични тестови обекти.
 • Услуги с дронове управлявани от екипа на лабораторията с възможност за екипна работа на дроновете.
 • Услуги, свързани с измерване на електрически величини, радиочестотен спектър и пренос на измерената информация в електронен вид.
 • Услуги, свързани с провеждане на обучение и визуализация в среда на виртуална и добавена реалност.
 • Услуги, свързани с измерване на електромиографски сигнали от мускулна активност, интерпретация и разпознаване на сигналите и запис в електронен вид.
 • Провеждане на курсове по роботика за деца с наличните Lego Mindstorms комплекти за начално ниво на роботика.
 • Услуги свързани с управление на роботи от различен тип и клас за събития като кино и театрални продукции, шоута, представления и рождени дни.
 • Предоставяне на услуги тип консултантски по различни проекти свързани тематичните научни направления на лабораторията и персонала.
 • Участие в проекти с използване на наличната материална база.
 • Наем на електроенцефалографско (ЕЕГ) оборудване: Отдаване под наем на ЕЕГ оборудване от нисък клас модел EMOTIV EEG+, от което са налични 10 броя с възможност за провеждане на масови експерименти или наблюдения на мозъчната активност (при група хора) или поединично за изследване на един обект с 14 канален запис.
 • Отдаване под наем на професионално ЕЕГ оборудване медицински клас – електроенцефалограф с много голяма гъстота на електродите с 128 канала Nuevo EEG, със Synamps 2 усилватели.
 • Наем на дронове (с наш пилот). Наем на дронове висок клас модел Turbo Ace Matrix екипирани с оборудване за качествен видеозапис, изглед от първо лице и възможност за дълъг престой във въздуха и пренос на малки товари, с възможност за добавяне на допълнителен хардуер или необходими сензори (имаме възможност за добавяне на сензори, предоставени от клиента).
 • Наем на дронове среден клас модел Walkera QRX350, обурудвани за видеозапис и с възможно добавяне на определен брой набор от сензори.
 • Наем на измервателно оборудване и отдаване на измервателни услуги с наличните радиочестотни анализатори, цифрови осцилоскопи, честотни анализатори и мултимери с възможност за запаметяване на информацията в РС. Компактно оборудване от Siglent, Rigol и Spectran.
 • Наем на оборудване за виртуална реалност от универсален тип модел VR2200 със сензорни ръкавици с резистивни датчици за отчитане движението на всеки отделен пръст.
 • Наем на оборудване за добаве на реалност модел Epson Moverio с възможност за предаване на стерео образ в работна среда на Android OS.
 • Отдаване на електромиографско оборудване (ЕМГ) поднаем за група хора с Thalmic Mio ЕМГ гривни или поединично – чрез професионално оборудване медицински клас (с възможност за запис на множество канали) BTS Free MG 300.
 • Отдаване под наем на софтуер на час – Solid Works, AltriumDesigne, MATLAB.
 • Отдаване на роботи и оборудване (ЕЕГ, ЕМГ) за събития или за кино и театрални продукции, шоута, представления и рождени дни – двата хуманоидни робота AldebaranNao, две колесни платформи с възможност за дистанционно управление и предаване на съобщения Dr. Robot Sputnik.
 • Провеждане на курсове по Solid Works, Altrium Designer и MATLAB софтуерни продукти.
 • Отдаване под наем на компютърен ресурс за специализирани изчисления към различни проекти.

Проекти

Текущи проекти

 • Neuromarketing
 • Управление на робот Baxter чрез Microsoft Kinect
 • Управление на хюманоиден робот Nao чрез мисъл
 • Обучение по роботика на деца чрез платформата Lego Mindstorms
 • Заснемане на обекти чрез дронове

Проключили проекти

Оборудване

Новини от лабораторията

cad-systems-director
проф. Валери Младенов
ТУ– София

Научни области: Невронни мрежи, изкуствен интелект, вериги и системи, нелинейни системи, обработка на сигнали и изображения;

Управление

През 1993 г. защитава докторска дисертация на тема „Върху някои проблеми на глобалния анализ на нелинейни вериги“ в Техническия университет – София. Специализира в Технологичния университет в Айнтховен, Холандия, Техническия университет в Илменау, Германия и др.

От 2011 г. е професор и преподава Теоретична електротехника, като до 2015 г. заема и длъжност зам.-ректор на Техническия университет – София.

Автор е на над 300 статии и публикации в областта на описаните по-горе научни области и има над 30 изпълнени проеки по НИС при ТУ-София, МОН,  ФНИ, НАТО, TEMPUS, DAAD, DFG, Royal Society и др.

Галерия

Контакти

+359 87 621 0020 – Маг. Инж. Ясен Йорданов

Jasen.jordanov@abv.bg

 

+359 89 845 6730 – доц. Георги Ценов

 gogotzenov@tu-sofia.bg

Абонамент за бюлетин | Monthly newsletter
X