„In vitro“ лаборатория за оценка на биологична активност и токсичност

Лабораторията разполага със специализирано оборудване в следните области: клетъчни култури, ДНК изследвания, микробиология, патогенни микроорганизми, ГМО, екотоксикологични изследвания, растителни култури и др. Лабораторията е част от Биофармацевтичния лабораторен комплекс в парка, като основна нейна задача е оценка на биологичната активност и токсичност.

Дейности

  • Човешки и животински клетъчни култури за тестване и охарактеризиране на биологичната активност на екстракти и пречистени биологично активни съединения.
  • Антимикробиална активност на биологични екстракти и съединения.
  • In vitro растителни клетъчни и тъканни култури за размножаване и поддържане на ценни клетъчни линии на ЛАР.
  • Приложения на рекомбинантни ДНК методи, молекулярни маркери и генотипиране, анализ на генната експресия.
  • Екотоксикологично тестване и оценка на различни промишлени продукти, отпадъци, биологично активни екстракти и съединения.

Услуги

Проекти

Текущи проекти

Приключени проекти

Оборудване

Новини от лабораторията

Picture6
проф. Иван Атанасов

Научни области: Молекулярна генетика. Клониране, характеризиране и експресия на гени. Рекомбинантни протеини. Молекулярни маркери. Растителни генетични ресурси. Растителни биотехнологии;

Управление

През 2012 г. защитава научна степен и става доктор на биологическите науки в Агробиоинститут София, като защитава дисертация на тема “Клониране, характеризиране и експресия на гени при растенията. Нови експериментални методи, приложения и перспективи”. От 2013 г. е професор и ръководител група Молекулярна генетика в Агробионститут, София.

Специализации: Технически университет Брауншвайг (Technical University Braunschweig), Германия, 2014 г.; Манчестърски университет (University of Manchester), Великобритания, 2005-2008 г.; Международен Център по Генетично Инженерство и Биотехнологии (ICGEB, New Delhi), Индия, 2001 г.; Ecole Normale Superieure de Lyon, Франция, 1998-1999 г.; Life Science Center, Japan Tobacco Inc., 1994-1996 г.

Има над 80 статии и повече от 15 успешно изпълнени проекта в областта на молекулярната генетика и растителни биотехнологии .

Галерия

Контакти

Абонамент за бюлетин | Monthly newsletter
X