Лаборатория по виртуална и разширена реалност

LogoVARlab_24bit_

Целта на лабораторията е разработване, прилагане и разпространение на виртуалната и разширена реалност, както и на свързаните с нея иновативни технологии, методи на работа, инструменти и оборудване в различни сфери на индустрията, науката, образованието и социалния живот в страната и останалите държави от Европейския съюз.

Дейности

 • Подготовка, изследване и коригиране на тримерни модели на изделия и съоръжения в реално мащабна имерсивна среда при използване на естествени техники за взаимодействие, за целите на визуална верификация на конструкцията и свойствата на обектите и интеграция на тактилна обратна връзка и звукови ефекти за бързото разработване на системи и подпомагането на вземането на решения.
 • Разработване и приложение в практиката на методи за съвместна работа и интеграция на системите за виртуална реалност в цялостния процес на управление на жизнения цикъл на изделията директно в системите за виртуална реалност и реализиране на ефективен обмен на информация между CAD програми и системи за виртуална и разширена реалност.
 • Развитие и приложение в практиката на методите за виртуално прототипиране въз основа на съвместната работа на програмни продукти за инженерен анализ и симулация със системи за виртуална и разширена реалност.
 • Развойна дейност за разработване на нови методи, технологии, интерфейси и техники на взаимодействие, инструменти и помощни средства.
 • Използване на изкуствено създадена мултимодална виртуална среда за обучение (арена) с различни нива на имерсия заедно с разработване на съответните сценарии и наративи.
 • Мултимодално представяне, проучване и извличане на информация от големи обеми от данни (data mining), 3D прожекции на презентации, видео и симулации.
 • Развитие и приложение в практиката на методите за виртуални видеоконферентни услуги и виртуално продуктово представяне.

Услуги

 • Цялостно разработване на интерактивни приложения за системи за виртуална и разширена реалност
  • програмиране на взаимодействие със системите чрез специализирани устройства,  жестове и гласови команди,  създаване на настолни и мобилни приложения за стереоскопична и интерактивна визуализация;
  • създаване на съдържание; обучение; поддръжка.
 • Проектиране и изграждане на системи за виртуална и разширена реалност с ценово достъпна архитектура
  • консултации;
  • настройка;
  • обучение;
  • поддръжка.
 • Специализирани консултации за външни клиенти за изграждане на системи за виртуална и разширена реалност и за програмиране на настолни и мобилни приложения.
 • Специализирано обучение по създаване и публикуване на съдържание в системи за виртуална и разширена реалност.

Оборудване

 • Имерсивна система (power-wall)
  • Пасивна стереоскопична визуализация
  • С чупещо се крило
  • Оптична проследяваща система с head-tracking, finger-tracking, flystick
  • Управлявана от клъстер от компютри и медиен сървър
  • Размер 280х210 (фиксирана част) + 140х210 (подвижна част)
 • Специализиран интерактивен стереоскопичен монитор Z-Space
 • Разнообразие от очила за виртуална реалност (HTC Vive, HTC Vive Pro, Acer Mixed Reality и др.)
 • Стереоскпична камера ZED Mini
 • Разнообразие от интерфейсни устройства (Myo гривна, MS Kinect v2, force-feedback и др.)
 • Хардуерни устройства (компютри, монитори, мрежови устройства, прожектори, фотоапарати, видео камери), специализиран софтуер

Проекти

Текущи проекти

 • Изследване на методи за визуализация при генератори за компютърни игри
 • Приложение за самообучение по народни танци с достъпна проследяваща система
 • Разширена реалност за културно-исторически обекти
 • Виртуална реалност за културно-исторически обекти
 • Разработка на парадигми за взаимодействие във виртуална среда

Приключени проекти

Новини от лабораторията

ar-lab-director
проф. Стоян Малешков
ТУ– София

Научни области: Виртуална и разширена реалност, системи за автоматизирано проектиране, компютърна графика.

Управление

Професор от 2014 г. Бивш заместник декан на факултета за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт в ТУ-София.

Повече от 20 години преподава курсове по компютърна графика и фотореалистична визуализация в ТУ-София и НБУ. Изнасял е курсове в университети в Германия и Австрия.

Ръководител и участник в над 20 научноизследователски проекти с национално и международно финансиране. Автор на повече от 80 публикации и 10 книги и учебници в посочените по-горе научни области.

Галерия

Контакти

vr-lab@sofiatech.bg

Абонамент за бюлетин | Monthly newsletter
X