Sofia Tech Park before 2018-10

София Тех Парк е първият научно-технологичен парк в България.

w w
5
събития
5
компании
1000
квадратни метра

Информация

„София Тех Парк“ АД е дружество – 100 % собственост на Българската държава. 

Генералната цел на парка е засилване на конкурентоспособността на науката и предприемачеството в България чрез подобряване на обмена на знания между академичните среди и бизнес общността, подпомагайки стартиращите компании и иновативните идеи, катализирайки процеса на комерсиализация на научните изследвания.

Компонентите на научно-технологичния парк

Incubator
v v
Forum
Museum
Laboratories

Дейности

(Bulgarian) Наука
(Bulgarian) Технологии
(Bulgarian) Иновации

Events

Събитие 1 15/05

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor

Събитие 1 15/05

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor

Събитие 1 15/05

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor

Събитие 1 15/05

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor

Бул. Цариградско шосе 111, София, България

+359 898 654 234

name@sofiatechpark.bg

Абонамент за бюлетин | Monthly newsletter
X