Информация

За София Тех Парк

София Тех Парк е първият научно-технологичен парк в България, създаден с цел да се превърне в платформа за обмен на знания и идеи между научните среди, бизнеса, държавата и обществото.

Мисията му е да се превърне в престижна локация за световните, регионални и национални изследователи и иновативни компании в България и на Балканите. Да доизгради системата за подпомагане на иновациите и новите технологии чрез подкрепата на предприятия, които да подсилят икономиката на знанието у нас. Да обедини в едно усилията на бизнеса и науката, като се фокусира основно върху развитието и осъществяването на проекти в трите фокусни области на научно-технологичния парк – ИКТ, науки за живота и чиста енергия.

Паркът цели да засили конкурентоспособността на науката и предприемачеството в България чрез подобряване обмена на знания между академичните среди и бизнес общността. Да действа като платформа за развитието на стартиращите компании и иновативните идеи и катализира процеса на комерсиализация на научните изследвания.

В изпълнение на тези задачи научно-технологичният парк си партнира с водещи университети, бизнес клъстъри, големи международни компании, Столична община, МОН, МТСП, неправителствени организации и други.

Приоритетни области

Приоритетните области за развитие и дейност на София Тех Парк са информационни и комуникационни технологии, науки за живота, зелени енергии, образование, предприемачество, иновации, подкрепа на стартиращия бизнес.

Кариери

“София Тех Парк” АД набира кандидати за длъжността

„ОБЩ РАБОТНИК“

Обява

Приложение 1

 

“София Тех Парк” АД набира кандидати за длъжността

„МЕНИДЖЪР ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ“

Обява

Приложение 1 -декларация 

 

“София Тех Парк” АД набира кандидати за длъжността „ЕКСПЕРТ УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И МОНИТОРИНГ“

Обява

Приложение 1-декларация

 

“София Тех Парк” АД набира кандидати за длъжността „ДОМАКИН“

Обява домакин

Приложение 1-декларация

 

“София Тех Парк” АД набира кандидати за длъжността „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ИНОВАЦИОННИ ПРОЕКТИ“

Обява експерт

Приложение -декларация

 

“СОФИЯ ТЕХ ПАРК“ АД набира кандидати за длъжността „МЕНИДЖЪР ПРОЕКТИ“

Приложение към документацията – Декларация

 

Обява експерт управление собствеността

Приложение към документацията – Приложение 1- декларация за съгласие

 

Фронт-Офис Администратор в комплекс „Инкубатор“

Приложение към документацията:Декларация съгласие

 

Експерт управление на собствеността

Приложение №1 към документацията:Декларация

Длъжност 2

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Длъжност 3

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Абонамент за бюлетин | Monthly newsletter
X